0618902996
info@rolandvanballegooij.nl

o.a bij angsten en fobieën, mentale begeleiding tijdens  en na de zwangerschap , slaapproblemen, traumatische ervaringen, SOLK, burn-out, rouwverwerking, (eet)verslaving, relatieperikelen

Privacyverklaring

De Praktijk doet er alles aan om jouw privacy en gegevens te beschermen. Deze website is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor je informatie op een beveiligde manier naar ons toe kunt sturen, net zoals bij bijvoorbeeld Telebankieren het geval is. De website voldoet aan de hoogste standaard.

Recht op privacy

Uw Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 •  zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 •  er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).Je hebt recht op inzage in en correctie van je gegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 •  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 •  Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 •  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 •  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 •  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 •  de datum van de behandeling
 •  een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 •  de kosten van het consult

Privacy nieuwsbrief

Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief wordt je email adres opgeslagen MITS de bevestigingslink is aangeklikt in de email die jij hebt ontvangen. Dus als je per ongeluk de mail hebt ontvangen is er niets geregistreerd en kan je de mail verwijderen. Ten alle tijden kan je zonder opgave van reden je weer uitschrijven voor de nieuwsbrief dat staat altijd vermeld onder in de nieuwsbrief. Met 1 klik ben je weer uitgeschreven.

Veilig opslaan en verzenden van informatie
Deze website is uitermate goed beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat alle informatie die u ons toe doet komen via de website beveiligd wordt verzonden. De informatie wordt ook beveiligd opgeslagen met encryptie en vertrouwelijk behandeld.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?