Klachtenreglement

De praktijk voor streeft ernaar om jouw begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op jouw specifieke wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat je van mening bent dat je niet goed of onzorgvuldig behandeld bent. Je bent bijvoorbeeld ontevreden over het maken en nakomen van afspraken. Het kan ook zijn dat je niet tevreden bent over de manier waarop ik je benader. IK vind het belangrijk dat je jouw ongenoegen bespreekbaar maakt.

Zijn er klachten over de manier waarop ik met jou omga of over de behandeling op zich, dan adviseren ik je dit met mij te bespreken. Het kan zijn dat er sprake is van een misverstand of miscommunicatie.

Mocht het toch niet lukken om de ontstane problemen tussen jou en mij op te lossen:

Als NBVH geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via SCAG welke door het ministerie van VWS is goedgekeurd.

Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register.

Daarnaast heeft mijn beroepsvereniging (NBVH) bovendien zelf hoge waarden en standaarden, welke terug te vinden zijn in onze Statuten, het Huishoudelijk Reglement en ons Reglementenboek.

Onafhankelijke Klachtenfunctionaris

Wanneer klachtenfunctionaris
Bij klachten welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste zorgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling/therapie, ontevredenheid over bejegening of nazorg.

Mogelijke maatregel(en)
De klachtenfunctionaris kan geen maatregel opleggen, maar helpt de cliënt zowel om de klacht te formuleren als bij de bespreking met de betreffende CAM-therapeut.

De TCZ is het Tuchtrecht Complementaire Zorg, welke maatregelen kan opleggen aan de CAM-therapeut. Denk hierbij aan een waarschuwing, een officiële berisping, schorsing of zelfs schrappen uit het register.

Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken therapeut. Als u er samen niet uit bent gekomen of als u een zodanige klacht heeft dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met de NBVH via het klachtenformulier op de website van de NBVH. De NBVH zorgt ervoor dat de Contactpersoon Klachten contact met u opneemt.Indien uit dit gesprek blijkt dat een Klachtenfunctionaris moet worden ingezet, dan kunt u kosteloos van deze regeling gebruik maken.U leest in het Klachtenreglement hoe wij omgaan met klachten. Deze regeling biedt de betrokken partijen een kader waarbinnen uw uiting van onvrede of uw klacht behandeld kan worden.

Wanneer Tuchtrecht
Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van de CAM-therapeut. Denk hierbij aan het schenden van beroepsgeheim, onjuiste informatie voorziening naar cliënt(en) of media en/of onzedelijke gedragingen van de CAM-therapeut in woord of daad.

Chat openen
1
💬 Hulp nodig?
Hallo 👋 Kan ik je helpen?